Yhdistyksellä oli käytössä vuoden lopussa 125 turvapuhelinta, jotka on olleet vuokrattuna asiakkaille eri puolilla kuntaa. Turvapuhelinten asennuksista ovat huolehtineet Reino Tuovinen ja Harri Niskanen.

Turvapuhelinhakemukset

Tilaushakemus
Muutoshakemus
Irtisanomishakemus
Ohjeet

Hakemukset toimitetaan turvapuhelinyhteyshenkilö Reino Tuoviselle. Häneltä voi kysyä myös apua hakemuksen täyttämiseen.

Turvapuhelinyhteyshenkilö

Reino Tuovinen
0400 379 452
reino.tuovinen@pp.inet.fi