Toimintakertomus

PIELAVEDEN VANHUSTEN KODIT ry:n toimintakertomus kalenterivuodelta 2016.

YLEISTÄ
Yhdistys omistaa seuraavat kiinteistöt: Savikontie 18 Lepola RN:o 61:9, Ahotie 5 Mirkunpuisto RN:o 80, Hakalantie 6 Vanhala RN:o 93, Kontiotie 3 Kalliola RN:o 61:31 ja Kontiotie 1 Rauhala RN:o 61:42. Näillä tiloilla on seuraavat rakennukset:

HALLITUS
Puheenjohtaja Pertti Rautaparta
Varapuheenjohtaja Martti Poikonen
Jäsen/sihteeri Hannele Haring
Jäsen Orvokki Kolehmainen
Jäsen Maila Savonsalmi
Jäsen Hannele Kumpulainen
Jäsen Arto Penttinen
Jäsen Iida Kahelin vuokral.edustaja
Hallitus kokoontui kolme kertaa.

Tilintarkastaja Erkki Simpanen, KHT
Varatilintarkastaja Juha Tissari, KHT

Rakennustoiminta
Kiinteistöihin tehtiin tarvittavia ylläpitokorjauksia, Kiinteistöjen vuotuiseen korjaamiseen käytettiin varoja 32 764,02 euroa.

Muu toiminta
Yhdistyksemme kuuluu jäsenenä Vanhustyön Keskusliittoon. Yhdistys jatkoi vuonna 2005 aloitettua Savikontien inva–varustettujen asuntojen vuokrausta Pielaveden kunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa heikkokuntoisille päivittäistä apua tarvitseville henkilöille. Pielaveden kunta tuottaa tukipalvelut ja yhdistyksemme vuokraa asunnot. Tuetun asumisen piirissä oli vuoden lopussa E-talossa viisitoista huoneistoa. Kyseisiä asuntoja on ollut paljon tyhjänä vuoden aikana. Kontiotie 1:n palvelutalo vuokrattiin kokonaan kunnan käyttöön 01.09.2010 lähtien, vuokrasopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti ja jatkuu toistaiseksi. Hakalantie 6:sta vuokrattiin peruskorjauksen jälkeen Pielaveden kunnalle 11 ryhmäasuntoa sekä ryhmätilat ja kotipalveluhenkilöstön taukotila, yhteensä 519 m2.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin 22.06.2016 Kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat asiat.

Talous
Kiinteistöjen tuottoja kertyi 551 t€, mikä on 3.2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Kiinteistöjen hoitokulut olivat 385 t€. Hoitokate 165 t€ oli 15 t€ pienempi kuin vuonna 2015. Poistojen (119.441 €)ja lainojen korkokulujen (48 376 €)ja verojen jälkeen tilikauden alijäämäksi jäi 1.871,33 euroa. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli lainaa rahalaitoksilta 2.923 t€. Lainat vähenivät vuoden aikana 76 t€. Yhdistyksen maksuvalmius pysyi hyvällä tasolla. Vuoden lopussa oli tileillä pankkitalletuksia 268 t€.

Huoneistojen vuokrausaste oli 90,79 prosentin tasolla. Kohteittain vuokrausasteet olivat seuraavat: Savikontie 18 79,73 prosenttia, Ahotie 5 97,13 prosenttia, Hakalantie 6 97,94 prosenttia, Kontiotie 3 100,00 prosenttia ja Kontiotie 1 100,00 prosenttia.

Yhdistyksen kirjanpidon, vuokrakirjanpidon, yhteydenpidon Kelaan ja Savon Voimaan sekä laskujen maksatuksen on huolehtinut Pielaveden Tilipalvelu Oy. Tilitoimisto on huolehtinut myös vuokrasopimusten sekä vuokrien tarkastuslaskelmien laadinnasta. Tilitoimisto on hoitanut myös isännöintitehtävät.

Kiinteistöjen huolto
Kiinteistöjen huollosta on vastannut yrittäjä Harri Niskanen ja sauna- ja pesutilojen siivouksen on hoitanut Maaseudun Kotipalvelu Matti Rönkkö.

Turvapuhelintoiminta
Yhdistyksellä oli käytössä vuoden lopussa 125 turvapuhelinta, jotka on olleet vuokrattuna asiakkaille eri puolilla kuntaa. Turvapuhelinten asennuksista ovat huolehtineet Reino Tuovinen ja Harri Niskanen. Puhelimien vuokrien laskutuksesta on huolehtinut kirjanpitäjänä toimiva tilitoimisto. Turvapuhelinten päivystyspalvelun on vuoden aikana hoitanut Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy. Telia Oy:n kanssa on valmius tarjota asiakkaille turvapuhelimia myös talouksiin, joissa ei ole kiinteää puhelinlinjaa. Yhdistys vuokraa myös kulunvalvontalaitteita.

JÄSENET JA PERITTÄVÄT MAKSUT

Yhdistyksemme jäsenmaksu on ollut 15 euroa ja kannattajajäseniltä 30 euroa. Yhdistyksellä oli 24 henkilöjäsentä ja 3 kannattajajäsentä. Saunamaksun suuruus on ollut 8,00 euroa asuntoa kohti kuukaudessa ja turvapuhelimien vuokra on 17,00 euroa kuukaudessa ja GSM-liittymästä 29,00 euroa kuukaudessa.

VAKUUTUKSET
Vahinkovakuutukset ovat kiinteistöjen osalta Op Vakuutus Oy:ssä. Rakennukset on vakuutettu täysarvosta.